Terug

Meneer●Janssen

Meneer Janssen is 2 weken geleden verhuisd van zijn eigen woning naar het verpleeghuis. Vanwege zijn dementie werd het te gevaarlijk om alleen te blijven wonen. Hij wordt goed verzorgd in het zijn nieuwe onderkomen, heeft een eigen kamer en zijn zoon komt regelmatig op bezoek, maar toch voelt hij zich niet helemaal thuis.

Meneer Janssen mist, ondanks de problemen met zijn geheugen, zijn huis en het bijbehorende thuisgevoel. Gelukkig heeft het verpleeghuis de Comfort●Room ingesteld. Wanneer zijn zoon op bezoek komt neemt hij meneer Janssen mee naar deze ruimte. Bij de entree klikt zijn zoon op de naam van zijn vader in de lijst. 

Op het moment dat ze samen de kamer inlopen is het licht iets gedimd en staat de schemerlamp bij de stoel aan, net zoals hij dat vroeger thuis altijd had. De gordijnen staan op een kier. Daar doorheen is nog net het dorpsplein zichtbaar. Meneer Janssen gaat in de stoel zitten en hoort op de achtergrond zijn favoriete liedjes draaien. Door deze instellingen wordt het thuisgevoel van eerder benaderd waardoor meneer Janssen zich
ontspant.

Op het moment dat hij zich ontspant activeert zijn zoon de fotolijst. Hierop staan foto’s of filmpjes van
vroeger. Door het prikkelen van de hersenen met verschillende herkenningspunten wordt de kans vergroot
dat meneer Janssen zich flarden van zijn leven kan herinneren. Dit is het moment wat zijn zoon zocht, de
voorzichtige lach van zijn vader als hij zijn eigen trouwfoto ziet. Zijn zoon zoekt vervolgens meer foto’s of films op die met dit moment samen hangen. Zo kan hij voorzichtig zijn vader mee terug nemen naar de herinnering van toen.

Soms heeft meneer Janssen niet genoeg aan de foto’s. In dat geval opent zijn zoon het dressoir waar persoonlijke spulletjes van zijn vader liggen in zijn geheugenkoffer. Meneer Janssen kan in dat geval zijn eigen spulletjes zien en vasthouden. Zo heeft meneer Janssen een scheepje in een fles in het dressoir staan. Dit was ooit zijn grootste hobby en dit scheepje was zijn mooiste project. Het zien van dit flesje geeft hem een fijn gevoel, al kan hij soms de herinnering niet meer plaatsen.

Meneer Janssen voelt zich op zijn gemak in de Comfort●Room. Hij voelt zich thuis, al weet hij soms niet precies waarom. In de Comfort●Room kan zijn zoon proberen de flarden in het hoofd van zijn vader te focussen op een bepaalde herinnering. Hiervoor heeft hij verschillende tools in handen, zoals de instellingen van de kamer en de foto’s of spulletjes in de ruimte.

Wanneer meneer Janssens zoon niet aanwezig is en hij is erg rusteloos kan iemand van het verzorgend
personeel of een mantelzorger hem ook meenemen naar de Comfort●Room. Deze kan er dan voor kiezen om
alleen de thuis-setting in te stellen zodat het thuisgevoel terugkomt. Er kunnen dan algemene foto’s gebruikt
worden voor het uitzicht en in de fotolijst.