In het kort

Op welke manier werkt dit?

In de Comfort●Room staat een fotolijst waarin persoonlijke foto's getoond worden. Bijvoorbeeld foto's van de huwelijksdag, van het ouderlijk huis, de kleinkinderen. Alle mogelijke herkenningspunten van voorgaande jaren. Daarnaast is er een 'raam' gecreëerd, waardoor bewoners als het ware naar buiten kijken. Het uitzicht kan worden ingesteld. Bijvoorbeeld als het dorpsplein, het bos of het strand, al naar gelang de persoonlijke voorkeur en wat herkenbaar is voor deze specifieke bewoner. Naast deze visuele stimulans kan/zal ook de muziek, geur en verlichting worden aangepast.

Rustgevend

Wanneer de bewoner de Comfort●Room binnenkomt wordt de kamer met één druk op de knop in de juiste persoonlijke setting gebracht. Door in een vertrouwde omgeving te zijn wordt de bewoner gekalmeerd. Het belangrijkste is dat hierdoor mogelijke gedragsproblemen niet escaleren. Door vervolgens de hersenen te stimuleren door het geven van visuele herkenningspunten kan beter contact worden gelegd met de bewoner.

Mantelzorg

In de huidige samenleving wordt meer uitgegaan van mantelzorgers. Wanneer een familielid dementie krijgt blijkt de mantelzorg minder vanzelfsprekend te zijn. Doordat het familielid zich de relatie met de mantelzorger vaak niet meer herinnert, valt de mantelzorg vaak zwaar. Door de Comfort●Room is het gemakkelijker voor de client met dementie om 'flarden' te herkennen en zo weer contact te krijgen met de mensen die zorg verlenen, familie en vrienden. Dit kan er voor zorgen dat de bezoekers de bezoeken een minder grote opgave gaan vinden en wellicht zelfs vaker zullen komen. Extra mantelzorgers zijn natuurlijk altijd welkom en worden hierdoor misschien wel juist getriggerd om te komen.

Hoe helpt een Comfort●Room?

De Comfort●Room kan per bewoner worden aangepast. Met een druk op de knop kunnen diverse onderdelen in de ruimte worden gewijzigd waardoor de ruimte zich vormt naar de bewoner. Doordat de ruimte persoonlijk is, wordt er zo goed mogelijk ingespeeld op de flarden die een bewoner zich kan herinneren. Men kan op dat moment inschatten wat op dat moment voor deze client het beste werkt en dat gedeelte van de mogelijkheden van de Comfort●Room inzetten. Is het deze keer achtergrondgeluiden, muziek, geur, foto's of een film. Of toch het herkenbare uitzicht van vroeger. Mogelijkheden te over. 

Persoonlijke instellingen

De Comfort●Room kan per bewoner worden ingesteld op aangeven van medisch personeel, mantelzorg, familie of vrienden. Zij bepalen welke instellingen per persoon worden gebruikt. Deze worden ingesteld op het centrale systeem. Instellingen zijn eenvoudig te wijzigen. Zo kunnen foto's en muziek eenvoudig worden toegevoegd of verwijderd. Het systeem is eenvoudig te gebruiken en uitbreiding van de inhoud kan door middel van een USB stick. Deze persoonlijke instellingen worden vooraf op basis van het levensboek van deze specifieke client in zijn/haar setting van dit systeem ingevoerd. Het systeem is erg gebruiksvriendelijk, waardoor het door eenieder voor deze specifieke client zo optimaal mogelijk kan worden ingezet.

Contact

Degene die in de kamer is met de bewoner kan door middel van foto's, het uitzicht, de muziek en de geur proberen om contact te leggen met de bewoner. Door de bewoner te stimuleren met foto's en andere herkenbare momenten uit het leven, wordt de kans op het raken van een 'flard' vergroot. Op het moment dat de bewoner een beeld ziet wat hij/zij herkent kan dit worden uitgebreid met andere beelden of geluiden. Doordat op een gemakkelijke manier contact gemaakt kan worden is de Comfort●Room een goed middel om familieleden betrokken te houden bij de bewoner.

Andere toepassingen

De Comfort●Room kan ook worden toegepast voor andere doelgroepen. De Comfort●Room kan ook toegepast worden voor mensen met andere gedragsproblematieken. Hierbij valt te denken aan mensen met verstandelijke beperkingen, ouderen zonder psychiatrische aandoeningen maar wel met dementie. Ook mensen met dementie die opgenomen worden in een ziekenhuis bijvoorbeeld, waardoor ze uit hun normale setting zijn en daardoor onrustig worden, kunnen in een Comfort●Room ter plekke in een ziekenhuis gekalmeerd worden. 

Ook kan en de Comfort●Room op verschillende manieren insteken en hier gradaties in aanbrengen, waardoor je binnen een verpleeghuis bijvoorbeeld 3 soorten Comfort●Room kunt toepassen. Afhankelijk van de zorgvraag van de client, maar ook afhankelijk van het doel van gebruik. Men kan de ruimte gebruiken om mensen te kalmeren, om op een goede manier bezoek te ontvangen en daardoor voor alle partijen het bezoek te vergemakkelijken, of deze ruimte te gebruiken voor reactivering.

Daarnaast kan er buiten de zorgsector ook in de leisure van deze toepassing gebruikt worden gemaakt. Dan gericht op het prikkelen van zintuigen om het mensen naar de zin te maken. Dit noemen we dan een Mood●Room. U kunt hierbij denken aan een speciale manier van inloggen voor VIP's die dan op elke locatie in een hotelketen of bijvoorbeeld een airport in een VIP-room hun eigen instellingen meteen realiseren. Optimale sfeerbeleving, wederom maatwerk.