Dementie

Dementie houdt in dat de verbindingen in de hersenen verminderen. Hierdoor wordt o.a. het geheugen aangetast. Mensen met dementie herinneren zich over het algemeen niks of nauwelijks meer van na hun 35e levensjaar. Van de jaren daarvoor worden alleen 'flarden' of 'fragmenten' herkend of herinnerd. Door in te spelen op deze flarden kan worden geprobeerd om meer herkenningspunten te creëren en daarmee beter contact te krijgen met deze clienten.